Hakkımızda

Proje Ofisi üniversitemizde proje faaliyetlerine destek verme, açık çağrıları duyurma, öğrencilerimizi proje yazma konusunda teşvik etme gibi çalışmalalarda bulunmak üzere kurulmuştur. Bu kapsamda aşağıdaki hedefleri gerçekleştireceğiz:

1- Kendi alanlarında kalkınmaya destek olacak projeler hazırlamalarını/yürütmelerini desteklemek,

2- Proje başvuruları konusunda birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

3- Potansiyel proje paydaşları ile işbirliklerini kurmak, güçlendirme,

4- Proje koordinatörleri aracılığı ile; proje teklifi hazırlığı desteğini sağlamak,

5- Proje yönetimi, proje ortakları ve proje aktivitelerini ilgilendiren hukuki süreçleri izlemek,

6- KÜ'de hazırlanmış projelerin tanım bilgilerinin bir veri tabanı üzerinden kullanımına sunmak,

7- Tüm akademik birimlere desteği ve çalışma eşgüdümünü sağlamak,

8- Açık çağrıların takibi ve KÜ bünyesindeki bir mail grubu üzerinen koordinatörlere iletmek,

9- İlimizde proje hazrırlayan/proje birimi bulunan kurumlar ile (İl Özel İdaresi, KTSO, İl MEB Müd. vb.) bölgesel işbirlikleri geliştirme amaçlı rutin toplantılar düzenlenmesi, edinilen bilgilerin web sayfalarında duyurmak,

10- Açık çağrıların, koordinatörler aracılığı ile, ilgili fakülte/yüksek okul/meslek yüksekokulu bünyesinde duyurmaktadır.

Proje Çalışma Ekibi

Prof. Dr. Hakan Kocamış

Prof. Dr. Saffet Nezir

Prof. Dr. Yahya Doğu

Prof. Dr. Sedat Ağan

Prof. Dr. M.Akif Karslı

Doç. Dr. Recep Çalın

Doç. Dr. Sıtkı Yıldız

Yrd. Doç. Dr. Erman Yükseltürk

Okt. Rüstem Orhan

Müh. Suat Yörübulut

Uzm. Mahmut Sami Mert

Uzm. Erdem Yöntem

Öğrenci Temsilcisi Y.Can Gönültaş

Öğrenci Temsilcisi Ersin Polat